Röstcoachning – få fram din unika röst med full potential

Jag hjälper dig att få fram din egen unika röst som når fram och som får andra att lyssna

Kishti Tomita

 

Din röst är ett av dina viktigaste arbetsverktyg. Fråga bara en chef, ledare, säljare eller lärare som använder rösten för att påverka och undervisa.

Rösten är en del av ditt varumärke och identitet. Medvetet eller omedvetet lägger din omgivning märke till din röst.
Om du upplever att du inte kan uttrycka dig som du önskar, att rösten inte bär eller lyder när du talar, eller helt enkelt inte når sin fulla potential – jag hjälper dig.

Jag hjälper även dig som har svårt att tala inför grupp eller som upplever att din röst inte når fram.

Så här arbetar jag med röstcoachning

Jag arbetar tvärvetenskapligt med helheten. Det innebär att jag ser till hela kroppen och dina personliga utmaningar för att få fram din bästa röstkvalitet.

Ofta är man inte medveten om att det finns ett fysiskt problem som påverkar rösten, man tror att det är den egna förmågan som brister. Men problem med din röst kan ofta bero på problem som huvudvärk, låsta käkar,  rygg- eller nackproblem. Problem med den egna fysiken leder i sin tur ofta till stress och minskad uthållighet och koncentration.

 

Du får en helhetsbild

Av mig får du en helhetsbild av din status. Och om det är något jag inte kan åtgärda, engagerar jag någon av mina samarbetspartner och tillsammans ger vi dig en lösning.

Som röstcoach hjälper jag dig med att:

  • utveckla din röstklang
  • utveckla din andning
  • utveckla din frasering
  • utveckla din placeringsteknik
  • reparera skador och fel på din röst

 

Din röst kan fånga in lyssnaren

En vilande, behaglig och varm röst kan få fram vilka budskap som helst. Om du också kan behärska andningen med rätt pausering och andning, kan du fånga in lyssnaren.

Många inom näringslivet tror att tala korthugget i staccato ger pondus. Andra röster låter ofta nasala, knarriga eller hätska. Kvinnor går ofta upp i falsett och har gälla röster om de inte försöker likna en man röstmässigt genom att dra in hakan. Vi artikulerar också sämre i dag, vilket påverkar vår andning. Att artikulera dåligt stör kommunikationen.

Allt detta är exempel på områden vi arbetar med för att göra din röst till ett välstämt redskap privat och i arbetslivet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan.

 

Förfrågan om röstcoachning