Hallelujah moment

- the story

Hallelujah moment

- the story

Hallelujah Moment är ett uttryck som jag myntade för många år sedan. Det dök upp under Idol som ett ord för att uttrycka och beskriva ett extraordinärt genombrott eller upplevelse, eller närvaro.

Det är ett uttryck för en förlösning av både glädje och eufori, välbefinnande, överraskning liksom något fullbordat och komplett. När någon har tagit ett utvecklingsprång och når en ny nivå, då kan ett Hallelujah Moment uppstå.

Uttrycket inspirerades av Alex Haley’s Roots. Där förekommer uttrycket ”Hallelujah, Chicken George” som jag började använda med en vän. Därefter kom jag att börja använda Hallelujah Moment.